Main title text
Subtitle text

Taisyklės

Mes savo klientams garantuojame, kad mūsų parduotos padangos su Bridgestone/Firestone prekės ženklu neturi paslėptų žaliavinių ar apdailos defektų.  

Bendrosios taisyklės  

Kampanija taikoma Bridgestone ir Firestone padangų garantijai nuo pažeidimų. 

Kampaniją organizuoja SIA „Bridgestone Baltics“. 

Kampanija rengiama ir galioja visoje Lietuvos teritorijoje. 

Kampanija galioja nuo 01.01.2017 iki 31.12.2017

Kampanija taikoma Bridgestone ir Firestone prekės ženklų padangoms. 

Kampanijoje gali dalyvauti pirkėjai, įsigyjantys Bridgestone ar Firestone padangas iš Bridgestone įgaliotų atstovų. Tikslų pardavėjų sąrašą rasite tinklavietėje www.safetire.eu, skyriuje „Kur įsigyti?” 

Dalyvavimo taisyklės 

Laikotarpiu nuo 01.01.2017 iki 31.12.2017 reikia įsigyti 4 (keturių) naujų Bridgestone ar Firestone prekės ženklo padangų komplektą iš vieno įgaliotųjų Bridgestone ar Firestone padangų atstovų (Pardavėjas). Tikslų Pardavėjų sąrašą rasite tinklavietėje www.safetire.eu, skyriuje „Kur įsigyti?”  

Garantija galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo padangų įsigijimo dienos, kuri nurodyta pirkimo dokumente. 

Padangų pardavėjas privalo informuoti pirkėją apie Garantijos kampaniją. Pirkėjas, įsigijęs Bridgestone arba Firestone 4 naujų padangų komplektą, privalo kreiptis į šias padangas pardavusį pardavėją dėl padangų sumontavimo. Priešingu atveju pardavėjas gali neišrašyti papildomos garantijos kortelės su unikaliu kodu. 

Pirkėjas turi galimybę registruoti savo pirkinį unikaliu kodu iš Padangų garantijos kortelės tinklavietėje www.safetire.eu, skyriuje „Registracija“, per 14 dienų nuo padangų įsigijimo. 

Pirkinio registracija privaloma, kad dalyvautumėte Garantijos kampanijoje. Neregistruotas pirkinys Garantijos kampanijoje nedalyvauja. 

Būtina išsaugoti pirkinį patvirtinantį dokumentą (čekis, kvitas ar važtaraštis) ir Padangų garantijos kortelę. Pirkinį patvirtinantis dokumentas (čekis, kvitas ar važtaraštis) ir registracijos paraiška yra privalomos sąlygos dalyvauti Garantijos kampanijoje. 

Vienas asmuo gali registruoti neribotą padangų komplektų skaičių. Kiekvienas komplektas turi būti užregistruotas unikaliu kodu iš Padangų garantijos kortelės. 

Garantijos kampanijos metu 1 (viena) padanga pakeičiama arba pataisoma pažeidimo atveju tik 1 (vieną) kartą. 

Pažeidimų paraiškos procedūra 

Jeigu įsigytos padangos eksploatavimo metu pažeidžiamos, Pirkėjas privalo kreiptis į konkretų padangų Pardavėją, pas kurį jos buvo įsigytos. 

Kompetentingas padangų specialistas turi patikrinti Padangų garantijos kortelės registraciją ir pirkimo dokumentą. 

Pardavėjas turi kvalifikuoti padangos (-ų) pažeidimus. 

Pirkėjas ir Pardavėjas užpildo ir pasirašo paraišką dėl padangos (-ų) pažeidimų. 

Prie paraiškos reikia pridėti mokėjimo dokumento (čekis, kvitas ar važtaraštis) kopiją. 

Garantija taikoma padangų pažeidimams, atitinkantiems kurią nors šių kategorijų: 

 

  • kelyje atsirandantys pažeidimai: perdūrimai, perpjovimai; 
  • pažeidimai dėl susidūrimo, t. y. kai padangos atsimuša į iškilimus ar yra subraižomos ir pan.; 
  • padanga pažeista dėl ugnies poveikio. 

 

Pardavėjas priima galutinį sprendimą dėl to, ar padangų pažeidimai atitinka šios Garantijos kampanijos nustatytus kriterijus.  

Pardavėjas pakeičia pažeistą padangą nauja arba pataiso ją per 3 (tris) dienas. 

Pažeista padanga pakeičiama ar pataisoma nemokamai, bet su padanga susijusias darbo išlaidas (montavimas, balansavimas ir t.t.) padengia Pirkėjas pagal Pardavėjo kainoraštį. 

Garantija netaikoma padangų pažeidimams, kurie įeina į kurią nors šių kategorijų:  

 

  • Padangos, kurios naudojamos netinkamai (t. y. ne pagal jų naudojimo nuostatas), įskaitant, bet neapsiribojant: netinkamas padangos slėgis, perkrova, netinkamas padangos ar rato sukimasis, netinkamų padangų naudojimas, pažeidimai dėl ratų grandinių, netinkamas, piktavališkas naudojimas, aplaidumas arba padangų perdarymas. 
  • Padangos, kurios naudojamos po to, kai pasiekta maksimali leidžiama nudilimo žyma. 
  • Padangos, kurios pažeistos montuojant arba balansuojant kituose automobilių aptarnavimo punktuose. 
  • Padangos remontuotos, taisytos, pakartotinai šlifuotos ar atnaujintos. 
  • Padangos, kurias pažeidė netvarkingi amortizatoriai ar stabdžiai, tepalai ar cheminių skysčių nuotėkis, vanduo ar kitos medžiagos, su ketinimu padarytas pažeidimas ar piktavališkas naudojimas, kuris padangai padarė pažeidimų. 
  • Padangos, kurios naudotos greičio varžybose ar kitokio tipo rungtynėse, ar naudotos bekelės sąlygoms, jeigu joms nėra skirtos. 
  • Padangos, turinčios kitų pažeidimų, kuriuos sukėlė netinkami Pirkėjo veiksmai ar neveikimas. 

 

Bridgestone jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga už jokius specialius, netiesioginius ar dėl garantijos taisyklių pažeidimo kilusius pažeidimus.  

Pirkėjų asmens duomenų apsauga 

Pirkėjų duomenys apdorojami tik tiek, kiek reikia Garantijos kampanijai. Norint šiuos duomenis panaudoti rinkodaros tikslams, reikalingas Pirkėjo sutikimas. 

Sutikimas su Pirkėjo asmens duomenų apdorojimu yra sąlyga dalyvauti Garantijos kampanijoje, o reikalavimas nutraukti asmens duomenų apdorojimą ir laikymą bet kuriuo atveju reiškia Pirkėjo atsisakymą dalyvauti Garantijos kampanijoje.