Main title text
Subtitle text

Bridgestone garantijas kampaņa

Mēs saviem klientiem garantējam, ka riepas, uz kurām  ir Bridgestone preču zīme (turpmāk tekstā riepas), ko mēs esam pārdevuši klientam, ir bez materiālu un apdares defektiem. 

Garantija sedz riepu bojājumus, kas atbilst kādai no sekojošajām kategorijām:

  1. Riepa ir sabojāta uz ceļa: pārdurta, pārgriezta;
  2. Riepa cietusi sadursmes rezultātā, saskrāpēta, sasista pret izciļņiem, u.tml.;
  3. Riepa ir sabojāta uguns ietekmē.